فروش هیوندای جنسیس در اردبیل مدل 2011

کارکرد : حواله قیمت : 470,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
202,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
535,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir