فروش پراید 132 ساده در بوشهر مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 44,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1398

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1387

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1398

سمنان - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1398

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
245,000 کیلومتر
قیمت
12,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1395

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1397

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir