فروش ساینا EX دنده ای در تهران مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 56,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,400,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
5,500 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
2,400 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
26,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

قم - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,500,000
منبع آگهی
otex.ir