فروش دنا پلاس در اردبیل مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 168,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir