فروش هیوندای جنسیس در خراسان رضوی مدل 2012

هیوندای، جنسیس، 2012

خراسان رضوی

کارکرد : 170,000 کیلومتر قیمت : 540,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

آذربایجان شرقی - 4 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir