فروش ب ام و X3 28 در بوشهر مدل 2015

کارکرد : 49,000 کیلومتر قیمت : 1,250,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2016

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
650,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
990,000,000
منبع آگهی
otex.ir