فروش ب ام و X3 28 در بوشهر مدل 2015

کارکرد : 49,000 کیلومتر قیمت : 1,250,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
880,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X3 28، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
860,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
830,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
750,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
740,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
37,500 کیلومتر
قیمت
795,000,000
منبع آگهی
otex.ir