فروش سمند LX در تهران مدل 1395

کارکرد : 59,000 کیلومتر قیمت : 65,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
66,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
81,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

چهارمحال و بختیاری - 4 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
30,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

مازندران - 4 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
21,650,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1395

خوزستان - 4 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir