فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2012

کارکرد : 28,000 کیلومتر قیمت : 700,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
212,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
503,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
58,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

یزد - 4 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

مازندران - 3 سال پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir