فروش ساینا EX دنده ای در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 18,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

مازندران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
2,400 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

اصفهان - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
17,200 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir