فروش کیا پیکانتو در تهران مدل 2013

کارکرد : 54,500 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، پیکانتو، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، پیکانتو، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، پیکانتو، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، پیکانتو، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، پیکانتو، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، پیکانتو، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، پیکانتو، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
68,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، پیکانتو، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir