فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1393

کارکرد : 38,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

تیبا، هاچ بک، 1394

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1393

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
9,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
27,916,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
49,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

گیلان - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
27,950,000
منبع آگهی
otex.ir