فروش جک جی 5 - 1.8 در تهران مدل 1394

کارکرد : 73,000 کیلومتر قیمت : 122,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

آذربایجان شرقی - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
55,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir