فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2012

کارکرد : 170,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
503,000,000
منبع آگهی
otex.ir