فروش بسترن B50F در تهران مدل 1396

کارکرد : 28,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1393

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

کرمانشاه - 1 هفته پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
71,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir