فروش بسترن B50F در تهران مدل 1396

کارکرد : 28,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

خراسان شمالی - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,700 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

کردستان - 2 سال پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir