فروش بسترن B50F در تهران مدل 1396

کارکرد : 28,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
680,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1393

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

بسترن، B50F، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
68,500 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
23,500 کیلومتر
قیمت
1,050,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com