فروش هیوندای آزرا در البرز مدل 2013

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 455,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
261,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir