فروش سمند LX در یزد مدل 1398

کارکرد : حواله قیمت : 37,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX، 1386

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
207,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

سمند، LX، 1398

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
18,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
13,455,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
26,998 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

فارس - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
74,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
208,000 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir