فروش پراید 131SE در قم مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 48,350,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
18,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

کردستان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
16,500 کیلومتر
قیمت
20,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1382

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir