فروش پراید 131SE در قم مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 48,350,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
131,000 کیلومتر
قیمت
16,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
21,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
21,330,000
منبع آگهی
Rekab.ir