فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1385

کارکرد : 235,000 کیلومتر قیمت : 22,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
7,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1382

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
132 کیلومتر
قیمت
23,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
12,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
9,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

قزوین - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
21,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
otex.ir