فروش سمند SE در البرز مدل 1391

کارکرد : 218,000 کیلومتر قیمت : 45,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، SE، 1391

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، SE، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
20,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، SE، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، SE، 1391

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
33,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، SE، 1392

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
199,000 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، SE، 1392

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، SE، 1392

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
22,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، SE، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
22,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir