فروش پراید 131SE در تهران مدل 1397

کارکرد : 300 کیلومتر قیمت : 47,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
6,200 کیلومتر
قیمت
21,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
20,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
23,850,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

قم - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
48,350,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir