فروش پراید 131SE در تهران مدل 1397

کارکرد : 300 کیلومتر قیمت : 47,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

قزوین - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
18,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
18,500 کیلومتر
قیمت
18,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir