فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در تهران مدل 1394

کارکرد : 76,000 کیلومتر قیمت : 198,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
109,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
119,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
205,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
207,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396

هرمزگان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
otex.ir