فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در تهران مدل 1394

کارکرد : 76,000 کیلومتر قیمت : 198,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
101,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1395

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
209,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
108,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
201,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
196,000,000
منبع آگهی
otex.ir