فروش پراید 151SE در تهران مدل 1395

کارکرد : 58,000 کیلومتر قیمت : 33,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,450,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
18,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,450,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1384

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir