فروش پراید 151SE در تهران مدل 1395

کارکرد : 58,000 کیلومتر قیمت : 33,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1393

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
18,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
35,500 کیلومتر
قیمت
19,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 151SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
21,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,285,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 151SE، 1395

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
18,300 کیلومتر
قیمت
19,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir