فروش هیوندای i30 در البرز مدل 2010

کارکرد : 174,000 کیلومتر قیمت : 130,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2011

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
82,756 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
81,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir