فروش هیوندای i30 در البرز مدل 2010

کارکرد : 174,000 کیلومتر قیمت : 130,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
154,000 کیلومتر
قیمت
84,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2010

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، i30، 2011

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
800,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
79,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2010

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
209,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2010

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir