فروش هیوندای النترا در اصفهان مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 450,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
244,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
17,300 کیلومتر
قیمت
316,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
113,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
otex.ir