فروش هیوندای النترا در اصفهان مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 450,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، النترا، 2014

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
1,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
1,650,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
136,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، النترا، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
134,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com