فروش سمند LX در تهران مدل 1396

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 67,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
208,000 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1396

خوزستان - 2 سال پیش

کارکرد
1,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1396

همدان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

گلستان - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
45,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir