فروش پراید 151SE در اردبیل مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 40,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
9,500 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
5,500 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1397

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1394

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1397

اردبیل - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
40,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir