فروش سمند LX در البرز مدل 1395

کارکرد : حواله قیمت : 66,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
78,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1394

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

مازندران - 3 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1387

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
23,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
otex.ir