فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2012

کارکرد : 85,000 کیلومتر قیمت : 300,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
247,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اردبیل - 7 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
525,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

هرمزگان - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
309,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
121,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir