فروش بسترن B50F در تهران مدل 1394

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 185,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

خراسان رضوی - 8 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

خراسان شمالی - 2 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

قم - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
137,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir