فروش بسترن B50F در تهران مدل 1394

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 185,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
670,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir