فروش رنو داستر در تهران مدل 2017

کارکرد : 29,000 کیلومتر قیمت : 270,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2017

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
4,300 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
119,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2015

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,500 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir