فروش هیوندای جنسیس در گیلان مدل 2014

کارکرد : 87,000 کیلومتر قیمت : 350,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
970,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir