فروش هیوندای جنسیس در گیلان مدل 2014

کارکرد : 87,000 کیلومتر قیمت : 350,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 12 ماه پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
2,050,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir