فروش سمند LX در خراسان رضوی مدل 1398

سمند، LX، 1398

خراسان رضوی

کارکرد : حواله قیمت : 42,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
112,500 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

چهارمحال و بختیاری - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir