فروش رنو داستر در تهران مدل 2015

کارکرد : 32,000 کیلومتر قیمت : 880,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
ایران پلاک

رنو، داستر، 2015

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
1,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

رنو، داستر، 2016

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
1,180,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

رنو، داستر، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2015

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

رنو، داستر، 2017

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
17,800 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

رنو، داستر، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2017

خراسان شمالی - 10 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
otex.ir