فروش رنو داستر در تهران مدل 2015

کارکرد : 32,000 کیلومتر قیمت : 880,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

رنو، داستر، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

رنو، داستر، 2015

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
1,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

رنو، داستر، 2016

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

رنو، داستر، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
1,070,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

رنو، داستر، 2018

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

رنو، داستر، 2016

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

رنو، داستر، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2015

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
69,500 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir