فروش هیوندای جنسیس در البرز مدل 2011

کارکرد : 145,000 کیلومتر قیمت : 175,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

گلستان - 5 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
162,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir