فروش هیوندای جنسیس در البرز مدل 2011

کارکرد : 145,000 کیلومتر قیمت : 175,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
1,830,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
1,850,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2013

قم - 2 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com