فروش هیوندای جنسیس در البرز مدل 2011

کارکرد : 145,000 کیلومتر قیمت : 175,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

خراسان رضوی - 11 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

مازندران - 9 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir