فروش نیسان پاترول دو در در گیلان مدل 1376

کارکرد : حواله قیمت : 43,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب
کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1371

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
111,111 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
254,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1372

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1372

زنجان - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1381

قزوین - 6 ماه پیش

کارکرد
22,222 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1375

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir