فروش بسترن B50F در کردستان مدل 1394

بسترن، B50F، 1394

کردستان

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 168,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

کردستان - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
137,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
670,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com