فروش لیفان X50 اتوماتیک در اردبیل مدل 1394

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 85,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
32,500 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
600 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
23,500 کیلومتر
قیمت
45,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1394

آذربایجان شرقی - 11 ماه پیش

کارکرد
49,500 کیلومتر
قیمت
66,000,000
منبع آگهی
otex.ir