فروش هیوندای جنسیس در البرز مدل 2010

کارکرد : 165,000 کیلومتر قیمت : 345,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، جنسیس، 2013

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2010

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
1,670,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
131,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

لرستان - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir