فروش هیوندای جنسیس در البرز مدل 2010

کارکرد : 165,000 کیلومتر قیمت : 345,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
455,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

خراسان رضوی - 2 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
650,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
28,300 کیلومتر
قیمت
1,100,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2012

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir