فروش لیفان 1.8 620 در یزد مدل 1393

کارکرد : 113,000 کیلومتر قیمت : 63,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

قم - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

لرستان - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir