فروش پراید 131SE در قم مدل 1393

کارکرد : 88,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
17,750,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
19,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
700 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1392

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir