فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1391

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 310,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

گلستان - 5 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
312,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
151,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
278,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

آذربایجان شرقی - 9 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir