فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1391

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 310,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

قم - 4 هفته پیش

کارکرد
141,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

آذربایجان شرقی - 7 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2012

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir