فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1391

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 310,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
304,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
127,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

قم - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
139,770 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir