فروش بسترن B50F در تهران مدل 1395

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 137,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
23,500 کیلومتر
قیمت
1,050,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

خوزستان - 8 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
63,800,000
منبع آگهی
otex.ir