فروش بسترن B50F در تهران مدل 1395

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 137,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,700 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
45,700 کیلومتر
قیمت
118,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

خوزستان - 10 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
66,000,000
منبع آگهی
otex.ir