فروش بسترن B50F در تهران مدل 1395

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 137,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

کردستان - 8 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
45,700 کیلومتر
قیمت
118,900,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
680,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com