فروش نیسان ماکسیما در تهران مدل 1388

کارکرد : 89,000 کیلومتر قیمت : 176,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

اردبیل - 8 ماه پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
159,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
106,000,000
منبع آگهی
otex.ir