فروش نیسان ماکسیما در تهران مدل 1388

کارکرد : 89,000 کیلومتر قیمت : 176,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
258,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir