فروش نیسان ماکسیما در تهران مدل 1388

کارکرد : 89,000 کیلومتر قیمت : 176,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
169,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
108,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir