فروش نیسان ماکسیما در تهران مدل 1388

کارکرد : 89,000 کیلومتر قیمت : 176,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1391

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
109,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
169,000 کیلومتر
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
174 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir