فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2014

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 225,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

فارس - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، النترا، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
134,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
118,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
otex.ir