فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2014

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 225,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
118,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
116,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir