فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2014

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 225,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
171,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
7,100 کیلومتر
قیمت
229,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2014

هرمزگان - 10 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir