فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2015

کارکرد : 52,000 کیلومتر قیمت : 378,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
7,900 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
358,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
1,550,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
184,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir