فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2015

کارکرد : 52,000 کیلومتر قیمت : 378,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
540,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir