فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2015

کارکرد : 52,000 کیلومتر قیمت : 378,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
5,600 کیلومتر
قیمت
267,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
540,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
222,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
77,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

کهگیلویه و بویراحمد - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir