فروش ب ام و 530i در تهران مدل 2008

کارکرد : 155,000 کیلومتر قیمت : 405,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
1,300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2010

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
709,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2005

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,600,000,000
منبع آگهی
otex.ir