فروش ب ام و 530i در تهران مدل 2008

کارکرد : 155,000 کیلومتر قیمت : 405,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
750,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 530i، 2006

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
675,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 530i، 2007

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2018

بوشهر - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir