فروش رنو داستر در تهران مدل 2014

کارکرد : 56,500 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

رنو، داستر، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
8,500 کیلومتر
قیمت
1,250,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

رنو، داستر، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,500 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2017

گلستان - 10 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

رنو، داستر، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
880,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

رنو، داستر، 2016

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

رنو، داستر، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
1,300,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com