فروش دوو سیلو در تهران مدل 1376

کارکرد : 194,000 کیلومتر قیمت : 23,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

دوو، سیلو، 1380

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
162,000 کیلومتر
قیمت
10,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1381

البرز - 4 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1382

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دوو، سیلو، 1377

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دوو، سیلو، 1378

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
14,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1378

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1381

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1382

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
otex.ir