فروش پراید هاچ بک در بوشهر مدل 1384

کارکرد : 270 کیلومتر قیمت : 16,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
188,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1377

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1375

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
14,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
285,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
12,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1383

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir