فروش پراید هاچ بک در بوشهر مدل 1384

کارکرد : 270 کیلومتر قیمت : 16,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
198,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1393

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
19,200,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1378

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

خوزستان - 12 ماه پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1385

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
302,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

بوشهر - 7 ماه پیش

کارکرد
300,000,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1375

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir