فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 145,000 کیلومتر قیمت : 365,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
172,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
106,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir