فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 145,000 کیلومتر قیمت : 365,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

لرستان - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir